Trenažni procesi

FIZIČKA PRIPREMA Pored genetskog nasleđa, kao jednog od ključnih faktora, sportski uspeh umnogome zavisi od usavršenih sportskih veština, psiholoških spsobnosti (karaktera sportiste), ali, u svakom slučaju, i njegovih fizičkih sposobnosti.…

Continue ReadingTrenažni procesi

ŠTA POSLE

Jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju u našoj Asocijacij, na naše iznenađenje je pitanje koje se odnosi na kraj sportske karijere. Ovo izuzetno važno pitanje često se provlači u…

Continue ReadingŠTA POSLE

Aerobna sposobnost

Aerobni metabolizam Energija potrebna organizmu u mirovanju, kao i za rad laganog i umerenog iinteziteta dobija se aerobnim metaboličkim procesima (u prisustvu kiseonika). U poređenju sa anaerobnim metabolizmom, aerobni metabolizam…

Continue ReadingAerobna sposobnost